Niaga (Sénégal), 2007
Niaga (Sénégal), 2007
Dans un collège, Rufisque (Sénégal), 2007
Dans un collège, Rufisque (Sénégal), 2007
Santa Maria, île de Sal (Cap Vert), 2007
Santa Maria, île de Sal (Cap Vert), 2007
Santa Maria, île de Sal (Cap Vert), 2007
Santa Maria, île de Sal (Cap Vert), 2007
Niaga (Sénégal), 2007
Niaga (Sénégal), 2007
Niaga (Sénégal), 2007
Niaga (Sénégal), 2007
Trio de sucettes, Espargos, île de Sal (Cap Vert), 2007
Trio de sucettes, Espargos, île de Sal (Cap Vert), 2007
Kayar (Sénégal), 2007
Kayar (Sénégal), 2007
Niaga (Sénégal), 2007
Niaga (Sénégal), 2007
Kayar (Sénégal), 2007
Kayar (Sénégal), 2007
Santa Maria, île de Sal (Cap Vert), 2007
Santa Maria, île de Sal (Cap Vert), 2007
Omniprésence présidentielle, Dakar (Sénégal), 2007
Omniprésence présidentielle, Dakar (Sénégal), 2007
Préparation d'un mariage, Niaga (Sénégal), 2007
Préparation d'un mariage, Niaga (Sénégal), 2007
Niaga (Sénégal), 2007
Niaga (Sénégal), 2007
Santa Maria, île de Sal (Cap Vert), 2007
Santa Maria, île de Sal (Cap Vert), 2007
Disparition de l'argentine, Niaga (Sénégal), 2007
Disparition de l'argentine, Niaga (Sénégal), 2007
Espargos, île de Sal (Cap Vert), 2007
Espargos, île de Sal (Cap Vert), 2007
Sieste sur un banc, île de Gorée (Sénégal), 2007
Sieste sur un banc, île de Gorée (Sénégal), 2007
Niaga (Sénégal), 2007
Niaga (Sénégal), 2007
Pedro Lume, île de Sal (Cap Vert), 2007
Pedro Lume, île de Sal (Cap Vert), 2007
Niaga (Sénégal), 2007
Niaga (Sénégal), 2007